NATIONAL

ঘোষণা হ’ল CBSE-ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল, উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৯.৩৭ শতাংশ…

ঘোষণা কৰা হ’ল CBSE-ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল।

কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড চমুকৈ চি বি এছ ই-য়ে চলিত বৰ্ষৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে।

মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হয় ৯৯.৩৭ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, ক’ভিড সংক্ৰমণৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ অনুষ্ঠিত নহ’ল চি বি এছ ই ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা।

 পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকনকে ধৰি নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা নীতিৰ আধাৰত ঘোষণা কৰা হয় ফলাফল।

শিক্ষাৰ্থী সকলে http://cbseresults.nic.in/CBSEResults/ লৈ গৈ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সমূহ চাব পাৰিব।

ইয়াৰ উপৰিও UMANG, DigiLocker-তো পৰীক্ষাৰ ফলাফল উপলব্ধ হ’ব।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button