IPS এল আৰ বিষ্ণোইক মেঘালয়ৰ নতুন DGPৰ দায়িত্ব…

মেঘালয়ৰ নতুন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নিযুক্তি।

IPS এল আৰ বিষ্ণোইক মেঘালয়ৰ নতুন DGP হিচাপে নিযুক্তি।

Image

১৯৯১ বৰ্ষৰ IPS এল আৰ বিষ্ণোই।

ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ DGP আছিল বিষ্ণই।

Leave a Comment